5b9aa0aa-fb04-4abd-bf13-ca9ada639219

Satu Emas Lebih Baik daripada Seribu Perak

18,289 • Dipublish 4 Juli 2019

Aero berbagi kisahnya saat mengikuti Asian Games 2018 kemarin untuk mendapatkan sebuah medali. Katanya, satu emas lebih baik dari seribu perak!

0 Komentar

0/200