797eb165-b1ab-44dc-baa3-42b06dcee177

Berikutnya

AUTOPLAY

Gaming PC Rakitan Henry Cavill

11,108 • Dipublish 28 Juli 2020

Ternyata Henry Cavill beneran gamer sejati. Dia merakit gaming PC sendiri. Ya betul beneran sendiri, cuma bermodal buku panduan.

0 Komentar

0/200